Hva vil du søke etter?
 
Glöd Betakaroten 3 stk. - nå kun 449,-Nettsiden iconbeauty.no er Co2 nøytral.
Det vil si at VI kompenserer dobbelt av karbon forbruket, på den måten vil kunder som handler her, faktisk bidra til ulike klimaprosjekter.

For å kompensere for karbonutslippet, prioriterer vi som følger:
1. Oppnå karbonreduksjon
2. Oppnå sosiale fordeler i underutviklede land
3. Bidra til etablering av nye energi bærekraftige anlegg (vind og sol)
4. Sosialisere budskapet om at vi kan kompensere for våre karbonutslipp som et supplement til våre personlige klimavennlige tiltak

For å møte etterspørselen etter karbonreduksjon og sosiale fordeler i underutviklede land, har vi forpliktet oss til forskjellige klimarelaterte prosjekter i Afrika. Les mer nedenfor.

Å jobbe i Afrika innebærer en risiko for at prosjektene enten blir kansellert eller gir færre resultater enn forventet. For å beskytte oss mot denne risikoen - til tross for risikoen, er vi forberedt på å fortsette å jobbe med disse prosjektene på grunn av de mange lovende fordelene - vi har sikret oss på to måter: 1) Vi deltar kun i bekreftede Gold Standard-prosjekter som er sendt inn til revisjoner av FN-godkjente revisorer. Klimaeksperter og frivillige organisasjoner anbefaler Gold Standard som den beste kategorien av klimaprosjekter, delvis på grunn av tilsynene. 2) Vi har bestemt oss for å overkompensere gjennom deltakelse i andre klimaprosjekter med en annen risikoprofil og geografi. Disse prosjektene drives også i henhold til Gold Standard. Tilleggsprosjektene kan løpe med et lite tidsmessig skifte i forhold til de andre prosjektene siden vi kontinuerlig må følge opp resultater og tilbakemeldinger.

Organisasjoner som ønsker å kompensere for karbon (f.eks. Når et selskap ønsker å karbon-kompensere luftreiser) velger vanligvis å kompensere 1: 1. Med tilleggskompensasjonen vår har vi integrert en buffer som tilsvarer en dobling av kompensasjonen.
Mer om prosjektene vi støtter:
Vannboringsprosjekter i Afrika
Det er dessverre ganske normalt å finne skittent drikkevann i mange deler av Afrika. Befolkningen drikker derfor enten skittent vann eller bruker ved til å koke vannet. Vi støtter opprettelsen av nye vannbrønner som gir tilgang til ferskt og rent drikkevann. Dette eliminerer å måtte koke vannet, som krever mye ved og dermed reduserer karbon forbruket.
Vår deltakelse i prosjekter i Uganda og Zimbabwe gir befolkningen i småbyer tilgang til rent drikkevann.
For å lage vannbrønnene brukes lokal arbeidsstyrke med ytterligere lokale positive bivirkninger.

Vindprosjekter

Vi støtter også opprettelse av bærekraftige energikilder som nye og mer effektive vindkraftverk. Dette er tilfelle i land som etter vår vurdering vil få en reell tilleggseffekt av denne typen bærekraftig energi. I den seneste tiden har vi støttet opprettelsen av vindkraftverk i Tyrkia for å produsere klimavennlig energi. Disse prosjektene er også godkjent og bekreftet av Gold Standard.

Bygging av nye, bærekraftige energikilder
Som et supplement til de overnevnte klimaprosjektene, tar vi også del i byggingen av nye, bærekraftige energikilder som ikke er bekreftet av Gold Standard, men som skal etableres i Danmark. Disse prosjektene tar vi ikke med i vår karbonberegning, da det alltid vil være en rimelig tvil om at de bærekraftige energikildene ville blitt etablert selv uten vår deltakelse. Men siden vi ønsker å være en del av den generelle energitransformasjonen, synes vi det er viktig å støtte disse prosjektene.
Så langt er vi en del av Hvidovre Vindmøllelaug og vindkraftverkene på Uhre Vindmøllelaug.
Videre deltar vi i et større, nytt, bærekraftig energiprosjekt som vi forventer å kunngjøre senere i 2020. På grunn av autorisasjonsgodkjenninger og den endelige prosjektopprettelsen, kan vi ennå ikke kunngjøre dette store prosjektet. Inntektene fra bærekraftige energianlegg investeres på nytt i nye prosjekter. Vi tar hensyn til at bærekraftige energianlegg må demonteres en dag når verdien er blitt null og anlegget ikke lenger produserer energi.

 
Gratis gave
@iconbeauty på instagram